Aktuellt samt tidigare händelser

Paret Bjerre och naturens läkande kraft

2023

Söndag 19 mars kl. 14

Livet i min trädgård

Gunnel Carlsson berättar om trädgårdar och sitt författarskap

Söndag 23 april kl. 14

Kulturarv i park och trädgård

Föreläsning med Catharina Nolin

Torsdag 11 maj från kl. 10

Vårstäda i trädgården och parken

med Kirsti Larsen

Arrangör:  Poul Bjerre Sällskapet, http://www.poulbjerre.org

Pris/föreläsning: 150 kr inkl. kaffe, medlemmar i PBS och hembygdsföreningen 120 kr.

Lokaler: Kyrkans hus för Gunnel Carlssons föreläsning, Vårstavi för övrigt.

Programfolder kan skickas digitalt efter mejl till info@poulbjerre.org

Anmälan till kassör mariamittjas@hotmail.com eller Poul Bjerre c/o Mittjas, Pepparvägen 3, lgh 1705, 123 56 Farsta. Betalning till plusgiro 184 95 73-9 eller SWISH 1236780431.

Hela programmet för föreläsningsserien:

Söndag 25 september kl.14

Historiska spår i parken

Föreläsning med Karin Eliasson

Onsdag 28 september från kl. 16

Att vårda växter i parken

Under ledning av Kirsti Larsen

Söndag 23 oktober kl. 14

Läkande trädgårdar

Föreläsning med Åsa Ottosson

Söndag 13 november kl.14

Föreläsning med Elisabeth G. Wahlgren

Naturnära rehabilitering

Föreläsningar våren 2022

Möt Prins Eugen konstnär, konstsamlare och prins

2022-04-24 kl.14.00 Föredrag om Gunnar G:son Wennerberg

Ulrika Schaeder, intendent på Porslinsmuseum i Gustavsberg, berättar om konstnären och blomstermålaren, bror till Gunhild Bjerre, och vars verk finns bland samlingarna på Vårstavi.

Plats: Kyrkans hus, Prinsens väg 1, Vårsta C

     
2021-06-12 Sista visningen av Poul Bjerres Vårstavi? Många tog chansen att besöka platsen och ta del av dess historia. Anita Widén introducerade Poul Bjerre och visade huset inifrån för tre grupper. Barbro Gramén, ordförande i Grödinge Hembygdsförening, berättade om husets tillkomst och visade trädgården och parken. Bland besökarna fanns även representanter för mäklarföretaget Historiska hem. Samt många personer, övertygade om att Vårstavi måste förbli en mötesplats.  

2021-05-30 Föredrag om Amelie Posse flyttat. 

2021-04-25 Föredrag av Ebba Witt-Brattström om Lou Andreas Salomé i Kyrkans hus, Prinsvägen 1 i Vårsta. Ett fåtal deltog på plats. Övriga via länk.

2021-04-11 – Föredraget om Ellen Key hölls i Kyrkans hus, Prinsvägen 1 i Vårsta. Hedda Jansson föreläste. Åtta deltagare på plats. Ett tjugotal deltagare deltog via länk. 

2021-02-15 Mitt i Botkyrka/Salem:  Striden om Vårstavi fortsätter, Här är en länk till artikeln i den lokala tidningen.  https://www.mitti.se/nyheter/striden-om-varstavi-fortsatter/repuau!dSxYgGNp95U2rBFRIz90IA/ 

2020-12-15 Öppet brev till Stiftelsen Vårstavi och skickat som ärende till kommunstyrelsen i Botkyrka: Öppet brev 

2020-12-10: Risk att köp för en krona omvandlas till 15 miljoner 1977 sålde Botkyrka kommun Stora huset, Lillstugan och Garaget till Stiftelsen Vårstavi för en symbolisk summa. EN KRONA.  Läs om de många turerna här:                Kan vi acceptera en försäljning?

20201203: Besked att Poul Bjerre Sällskapet får 50 000 kronor från Kreativa fonden i Botkyrka. 

2020-12-02: Gula listan, Byggnadsvårdsföreningens lista över skyddsvärda objekt. Länk till aktuell beskrivning av Vårstavi.  Vårstavi i Gula listan

2020-11-29 Pressmeddelande skickat i slutet av november: Kulturpolitiker från Botkyrka splittrar unikt kulturhistoriskt arv.docx

Stockholms länsmuseum: En värdefull helhet som bör bevaras.  Läs Länsmuseets utvärdering här: Länsmuseets utvärdering.pdf

2020-10-29: Skrivelse från Poul Bjerre Sällskapet till stiftelsen Vårstavi om att avvakta med försäljning: Synpunkter pasamverkan stiftelse och sällskap

Om Amelie Posses barnbarn på besök på Vårstavi i november 2019. Artikel i Botkyrka Direkt, skriven av Lisa HalldénMitt i Botkyrka/Salem december 2019: Amelie Posse och Tomas Brazda

Vårstavi-kulturhem värt att bevara: Bifogat brev har under sommaren 2019 skickats till museer, kulturinstitutioner, kulturpersonligheter, media mm för att sprida kunskap om det värdefulla i att Vårstavi och inventarierna får bevaras för framtiden. 2019-08-21

Jungpodden om PoulBjerre och Vårstavi!

En halvtimmes film där både Poul Bjerre och hans roll i psykoterapins historia belyses och där hans hem Vårstavi skildras. Journalisten Catarina Baldo Zagadou och Rolf Wägnert besökte huset i april 2019.

Bevara Vårstavi, namnunderskrift, kortare  Här finner Du underlag för en namninsamling som fortfarande pågår. Skanna listan med namn och mejla till anita.widen@gmail.com eller per post till Poul Bjerre Sällskapet, c/o Anita Widén, Bokbindarvägen 84, 129 34 Hägersten.

Maj 2019: Insändare Mitt i Salem Botkyrka 

Vårstavi artikel i DNKultur 2018 11 26 Ger en bra bild av läget i frågan om att bevara Vårstavi samt Stiftelsens syn ekonomin och behovet att sälja fastigheten.

Förslag till FÖRVALTARFOND för fastigheten Vårstavi 2 Förslag från Poul Bjerre Sällskapet för hur Stiftelsen Vårstavi skulle kunna säkra ekonomin genom att acceptera skapandet av en förvaltarfond. Nov 2018

Artikel i Mitt i okt 2018 Bevara Vårstavi-gruppen går för första gången ut i offentligheten om försäljningsplanerna