Aktuellt


2021-11-27 Advent på Vårstavi. Ett tjugotal deltagare serverades glögg och fick njuta av musik och sång i salongen. 
2021-11-14 Föredrag av Suzanne Lindhagen om Anna Lindhagen, sist ut i vår serie Starka kvinnor kring Poul Bjerre. Alla föreläsningar avslutades med kaffe och samtal på Vårstavi. Uppskattat!
2021-10-31 Föredrag av Karin Ström Lehander om konstnären Tyra Kleen i serien Starka kvinnor kring Poul Bjerre .
2021-09-07 kl. 15.30 Invigning av minnesplakett för Amelie Posse på Rindögatan 44

Läs texten, skriven av barnbarnet till en av de flyktingar hon hjälpte. Amelie Posse och Jakub Grossman

2021-09-05 kl. 14. Föredrag av Ulrika Knutson om Elin Wägner i serien Starka kvinnor kring Poul Bjerre
2021-08-22 kl. 14 Föredrag av Nils Johan Tjärnlund om Amelie Posse i serien Starka kvinnor kring Poul Bjerre. 
2021-06-14 Vårstavi stängt. Mäklarföretaget hade tillgång till huset för att förbereda en försäljning. 
   
2021-06-12 Sista visningen av Poul Bjerres Vårstavi? Många tog chansen att besöka platsen och ta del av dess historia. Anita Widén introducerade Poul Bjerre och visade huset inifrån för tre grupper. Barbro Gramén, ordförande i Grödinge Hembygdsförening, berättade om husets tillkomst och visade trädgården och parken. Bland besökarna fanns även representanter för mäklarföretaget Historiska hem. Samt många personer, övertygade om att Vårstavi måste förbli en mötesplats.  

2021-05-30 Föredrag om Amelie Posse flyttat. 

2021-04-25 Föredrag av Ebba Witt-Brattström om Lou Andreas Salomé i Kyrkans hus, Prinsvägen 1 i Vårsta. Ett fåtal deltog på plats. Övriga via länk.

2021-04-11 – Föredraget om Ellen Key hölls i Kyrkans hus, Prinsvägen 1 i Vårsta. Hedda Jansson föreläste. Åtta deltagare på plats. Ett tjugotal deltagare deltog via länk. 

2021-02-15 Mitt i Botkyrka/Salem:  Striden om Vårstavi fortsätter, Här är en länk till artikeln i den lokala tidningen.  https://www.mitti.se/nyheter/striden-om-varstavi-fortsatter/repuau!dSxYgGNp95U2rBFRIz90IA/ 

2020-12-15 Öppet brev till Stiftelsen Vårstavi och skickat som ärende till kommunstyrelsen i Botkyrka: Öppet brev 

2020-12-10: Risk att köp för en krona omvandlas till 15 miljoner 1977 sålde Botkyrka kommun Stora huset, Lillstugan och Garaget till Stiftelsen Vårstavi för en symbolisk summa. EN KRONA.  Läs om de många turerna här:                Kan vi acceptera en försäljning?

20201203: Besked att Poul Bjerre Sällskapet får 50 000 kronor från Kreativa fonden i Botkyrka. 

2020-12-02: Gula listan, Byggnadsvårdsföreningens lista över skyddsvärda objekt. Länk till aktuell beskrivning av Vårstavi.  Vårstavi i Gula listan

2020-11-29 Pressmeddelande skickat i slutet av november: Kulturpolitiker från Botkyrka splittrar unikt kulturhistoriskt arv.docx

Stockholms länsmuseum: En värdefull helhet som bör bevaras.  Läs Länsmuseets utvärdering här: Länsmuseets utvärdering.pdf

2020-10-29: Skrivelse från Poul Bjerre Sällskapet till stiftelsen Vårstavi om att avvakta med försäljning: Synpunkter pasamverkan stiftelse och sällskap

Om Amelie Posses barnbarn på besök på Vårstavi i november 2019. Artikel i Botkyrka Direkt, skriven av Lisa HalldénMitt i Botkyrka/Salem december 2019: Amelie Posse och Tomas Brazda

Vårstavi-kulturhem värt att bevara: Bifogat brev har under sommaren 2019 skickats till museer, kulturinstitutioner, kulturpersonligheter, media mm för att sprida kunskap om det värdefulla i att Vårstavi och inventarierna får bevaras för framtiden. 2019-08-21

Jungpodden om PoulBjerre och Vårstavi!

En halvtimmes film där både Poul Bjerre och hans roll i psykoterapins historia belyses och där hans hem Vårstavi skildras. Journalisten Catarina Baldo Zagadou och Rolf Wägnert besökte huset i april 2019.

Bevara Vårstavi, namnunderskrift, kortare  Här finner Du underlag för en namninsamling som fortfarande pågår. Skanna listan med namn och mejla till anita.widen@gmail.com eller per post till Poul Bjerre Sällskapet, c/o Anita Widén, Bokbindarvägen 84, 129 34 Hägersten.

Maj 2019: Insändare Mitt i Salem Botkyrka 

Vårstavi artikel i DNKultur 2018 11 26 Ger en bra bild av läget i frågan om att bevara Vårstavi samt Stiftelsens syn ekonomin och behovet att sälja fastigheten.

Förslag till FÖRVALTARFOND för fastigheten Vårstavi 2 Förslag från Poul Bjerre Sällskapet för hur Stiftelsen Vårstavi skulle kunna säkra ekonomin genom att acceptera skapandet av en förvaltarfond. Nov 2018

Artikel i Mitt i okt 2018 Bevara Vårstavi-gruppen går för första gången ut i offentligheten om försäljningsplanerna