Aktuellt

20170811_160422

Bantat vårprogram på Vårstavi våren 2020

Programblad våren 2020

Mitt i Botkyrka/Salem december 2019

Amelie Posse och Tomas Brazda

Om Amelie Posses barnbarn på besök på Vårstavi i november 2019. Artikel i Botkyrka Direkt, skriven av Lisa Halldén

 

Vårstavi-kulturhem värt att bevara

Bifogat brev har under sommaren skickats till museer, kulturinstitutioner, kulturpersonligheter, media mm för att sprida kunskap om det värdefulla i att Vårstavi och inventarierna får bevaras för framtiden. 2019-08-21

∞Sök på YOUTUBE efter Jungpodden om PoulBjerre och Vårstavi!

En halvtimmes film där både Poul Bjerre och hans roll i psykoterapins historia belyses och där hans hem Vårstavi skildras. Journalisten Catarina Baldo Zagadou och Rolf Wägnert besökte huset i april 2019.

Bevara Vårstavi, namnunderskrift, kortare

Här finner Du underlag för en namninsamling som fortfarande pågår. Skanna listan med namn och mejla till anita.widen@gmail.com eller per post till Poul Bjerre Sällskapet, c/o Anita Widén, Bokbindarvägen 84, 129 34 Hägersten.

Insändare Mitt i Salem Botkyrka

Maj 2019

Vårstavi artikel i DNKultur 2018 11 26

Ger en bra bild av läget i frågan om att bevara Vårstavi samt Stiftelsens syn ekonomin och behovet att sälja fastigheten.

Förslag till FÖRVALTARFOND för fastigheten Vårstavi 2

Förslag från Poul Bjerre Sällskapet för hur Stiftelsen Vårstavi skulle kunna säkra ekonomin genom att acceptera skapandet av en förvaltarfond. Nov 2018

Artikel i Mitt i okt 2018

Bevara Vårstavi-gruppen går för första gången ut i offentligheten om försäljningsplanerna