Om oss

Foto5138Styrelse 2019-2020

  • Anita Widén, ordförande, e-post: anita.widen@gmail.com
  • Sören Strid, kassör e-post: stridsor@gmail.com
  • Gunnel Mörkfors, ledamot; gunnel.morkfors@live.se
  • Rolf Kenmo, ersättare, e-post: rolf.kenmo@humankonsult.se
  • Jan Olovsson, ersättare, e-post: jan.o.olofsson@tele2.se
  • Gunilla Blomkvist, ersättare, e-post: gunillablomkvist@hotmail.com

Adjungerad: Carsten Cedegard,  e-post: ccedgard@yahoo.com

 Adjungerad: Barbro Olsson, e-post barol16@gmail.com

Revisorer:

Lennart Petersson @telia.com; Eva Holm

Valberedning:

Waltraut Neuschütz, sammankallande, waltraut@neuschutz.se, Anders Junborg, anders.junborg@telia.com; Barbro Olsson barol16@gmail.com

Stadgar för Poul Bjerre Sällskapet

Senast reviderade 20121201. Öppnas i ny sida.Stadgar_Sällskapet

Verksamhetsberättelser

Här följer årsberättelser från senare år. Öppnas i ny sida.

Verksamhetsberättelse 2018 – PB

Verksamhetsberättelse 2017 – PB

Verksamhetsberättelse 2016 – PB

Verksamhetsberättelse 2015 – PB

 

 

 

Annonser