Historik

Här presenteras dokument som rör Poul Bjerre Sällskapet, Vårstavi och Stiftelsen Vårstavi.

Här följer en text av Björn Sahlin, tidigare intendent på Vårstavi, där han berättar om Vårstavi och Poul Bjerre. Först publicerad i Grödinge Hembygdstidning år 2001.  Björn Sahlins text om Vårstavi

I november 1970 samlades en grupp människor som ville utforma ett verksamhetsprogram för att sprida kunskap om Poul Bjerre på Vårstavi.

Här följer deras brev till Stiftelsen Vårstavi samt personerna som undertecknar:Skrivelse till Stiftelsen november 1970

sid2