Nyhetsbrev

Här kan du läsa våra nyhetsbrev som går ut till medlemmarna ca fyra gånger per år. Det senaste ligger först.

Vårens första nyhetsbrev beskriver adventsfirandet i november och programmet för våren 2017. Vasastugans utställning om Grödingeprofiler,  särskilt Amelie Posse, samt vår bokförsäljning på nätet presenteras också. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-1 2017

Hösten 2016 hade vi program om mötet med barn som drabbats av plötslig död och om drömmar utifrån Poul Bjerres syn på drömmar samt Tranströmerdikter med drömmotiv. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-4 2016

Vid årsmötet i maj berättade Sten Ekman om sitt arbete med Poul Bjerres gigantiska sk krönikeböcker, för första gången genomgångna 50 år efter Bjerres död. Länken öppnas på ny sida.  nyhetsbrev-3-2016

Vårens föredrag handlade om livslånga äktenskap då makarna Crafoord redogjorde för sina möten med guldbröllopspar runt om i Sverige samt om två kvinnliga läkare, samtida med Poul Bjerre, Ada Nilsson och Anna Clara Romanus Alfvén. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-2-2016

Hösten 2015 inleddes med en inblick i KBT, kognitiv beteendeterapi genom Sara Widén, legitimerad psykoterapeut och i oktober berättade Charlotte Palmgren om sitt arbete med   Familjekonstellationer. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-1-2016-12-feb