Nyhetsbrev

Här kan du läsa våra nyhetsbrev som går ut till medlemmarna ca fyra gånger per år. Det senaste ligger först.

Årets sista nyhetsbrev rör Umi Söderbloms bok om Helge Söderblom samt ger en beskrivning av Rorschachtestet och dess användning. Dessutom ges information om adventsfirande , trädgårdsarbete och en föreläsning om Karin Larssons trädgård på Sundborn. Länken öppnas på ny sida. Nyhetsbrev 4 2017 nov

 

Höstens program presenterades i årets tredje nyhetsbrev. Information även om styrelsen under verksamhetsåret 2017-2018 samt referat av vårens föredrag om symboldrama. Psykolog och författare Marta Cullberg Weston beskrev hur metoden bearbetar tidiga erfarenheter som påverkar den vuxnes vardag. Folke Larsson berättade om hur symboldrama introducerades i Sverige och hur Poul Bjerres Vårstavi blev en viktig plats för metodens spridning. Länken öppnas på ny sida.  nyhetsbrev-3-2017

 

Inför årsmötet i maj kom vårt andra nyhetsbrev ut. Det beskrev bl a föredrag med Liria Ortiz och metoden Motiverande samtal samt gav en inblick i scenograf Gunilla Palmstierna Weiss innehållsrika rik som hon skildrat i boken Minnets spelplats. Länken öppnas på ny sida.nyhetsbrev-2-2017 

Vårens första nyhetsbrev beskriver adventsfirandet i november och programmet för våren 2017. Vasastugans utställning om Grödingeprofiler,  särskilt Amelie Posse, samt vår bokförsäljning på nätet presenteras också. Länken öppnas på ny sida. Nyhetsbrev 1 2017 23 feb

Hösten 2016 hade vi program om mötet med barn som drabbats av plötslig död och om drömmar utifrån Poul Bjerres syn på drömmar samt Tranströmerdikter med drömmotiv. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-4-2016

Vid årsmötet i maj berättade Sten Ekman om sitt arbete med Poul Bjerres gigantiska sk krönikeböcker, för första gången genomgångna 50 år efter Bjerres död. Länken öppnas på ny sida.  nyhetsbrev-3-2016

Vårens föredrag handlade om livslånga äktenskap då makarna Crafoord redogjorde för sina möten med guldbröllopspar runt om i Sverige samt om två kvinnliga läkare, samtida med Poul Bjerre, Ada Nilsson och Anna Clara Romanus Alfvén. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-2-2016

Hösten 2015 inleddes med en inblick i KBT, kognitiv beteendeterapi genom Sara Widén, legitimerad psykoterapeut och i oktober berättade Charlotte Palmgren om sitt arbete med   Familjekonstellationer. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-1-2016-12-feb

Annonser