Nyhetsbrev

Här kan du läsa våra nyhetsbrev som går ut till medlemmarna ca fyra gånger per år. Det senaste ligger överst.

2023

I maj fick medlemmarna ett utskick med kallelse till årsmöte, årsmöteshandlingar, Nyhetsbrev nr 2- 2023 samt vår nya vackra programfolder Musiken på Vårstavi. I nyhetsbrevet beskrivs föreläsningarna med Gunnel Carlson i mars och med Catharina Nolin i slutet av april, som båda ingick i serien Paret Bjerre och naturens läkande kraft. Sommarprogrammet presenteras samt förstås: beslutet om kommunens köp av Vårstavi, som togs vid kommunfullmäktige den 27 april! Nyhetsbrev 2 2003

I februari fick medlemmarna årets första nyhetsbrev tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften. Försäljningsläget kring huset och vårens program presenteras. Ett referat av föredraget om GreveGarden med Elisabeth G Wahlgren ingick samt en notis om utsällningen om art nouveau på Hallwylska museet liksom en blänkare om innehållet i Signhild Forsbergs gästbok från Vårstavi på 1950-talet.Nyhetsbrev nr 1 2023

2022

I början av november postades Nyhetsbrev nr 4 för 2022. Innehåller bland annat korta referat av de två första föreläsningarna i aktuell serie. Karin Eliasson berättade om förra sekelskiftets  syn på utemiljöer och hur Gunhild och Poul påverkades av detta vid skapandet av Vårstavi. Åsa Ottosson beskrev viktiga naturmiljöer som får oss att må bättre. Blodtrycket går ner, koncentration och  kreativitet ökar. Inbjudan till adventsfirande 3 december!Nyhetsbrev 4 2022

I månadsskiftet augusti/september kom Nyhetsbrev nr 3 för 2022. Där informeras om programserien Paret Bjerre och naturens läkande kraft samt att förvaltningsrätten ännu inte beslutat sig i frågan om paragrafändring i stadgarna för Stiftelsen Vårstavi. Vidare ges en återblick på föredraget om prins Eugen, årsmötet i maj samt den intressanta dokumentation som gjorts över Gunnar G:son Wennerbergs verk på Vårstavi Nyhetsbrev-3-2022.pdf

Lagom till Första maj kom Nyhetsbrev nr 2 för  2022. Innehåller referat av föredragen om Carl Milles och Gunnar G:son Wennerberg samt en uppdatering om arbetet för att hindra försäljning av Vårstavi. Dessutom information om det sista föredraget i vårens serie Tre konstnärer kring Poul Bjerre som handlar om prins Eugen och hålls söndag 15 maj. Årsmötet den 21 maj kl. 13.30 anmäls också Nyhetsbrev nr 2 2022

I februari släppte vi Nyhetsbrev nr 1 2022. Där finns program för vårens tre föreläsningar i serien Tre konstnärer kring Poul Bjerre, Ett referat av föredraget om Anna Lindhagen som Suzanne Lindhagen höll i november, intressant läsning om Poul Bjerres syn på skulpterandet samt information om opinionsmöte Rädda Vårstavi den 9 mars.Nyhetsbrev 1 2022 

2021

Årets sista nyhetsbrev landade med snigelpost hos medlemmarna tillsammans med inbetalningskort för 2022. Här kommer det för läsning!http://Nyhetsbrev 4 2021

Senaste nytt om Vårstavi och ansträngningarna för att stoppa försäljningen. Nu en fråga för Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten i Stockholm. Nyhetsbrev nr 3 2021 gick ut digitalt till medlemmar med epost och i vanlig post till övriga, Läs också om Nils Johan Tjärnlunds initierade föredrag om Amelie Posse. Augusti 2021. Nyhetsbrev-3-2021.

I maj fick medlemmarna Nyhetsbrev nr 2 för 2021. Där skrevs senaste nytt om försäljningsplanerna och de första föredragen i serien Starka kvinnor kring Poul Bjerre referades. Spännande att höra om Ellen Keys och Poul Bjerres gemensamma nämnare i Hedda Janssons föredrag.  Den briljanta Lou Andreas Salomés liv som kulturell ikon och feminist tog genom Bjerre en ny vändning genom mötet med Freud. Ebba Witt-Brattström beskrev henne som en av psykoanalysens mödrar.Nyhetsbrev-2-2021

I februari 2021 framstår Stiftelsens planer på försäljning tydligt. Nyhetsbrevet citerar Poul Bjerres egen önskan för Vårstavis framtid från ett protokoll 1960. Här presenteras även Starka kvinnor kring Poul Bjerre, serien som löper över hela året. Ellen Key, Lou Andreas Salomé och Amelie Posse presenteras under april och maj. Nyhetsbrev nr 1 2021 

2020

Nyhetsbrev nr 4 2020 berättar vi om den oroväckande nyheten att Stiftelsen Vårstavi nu vänder sig till stora mäklarföretag för offerter om försäljningsuppdrag. Där beskrivs också Poul Bjerre Sällskapets förslag till ett tvåårigt stopp för försäljningsplanerna. Nyhetsbrev-4-2020.pdf

I Nyhetsbrev 3 2020 från september kan du läsa om aktiviteter under sommaren på Vårstavi och Poul Bjerre Sällskapets försiktiga planer för coronahösten 2020. Nyhetsbrev 3 2020 

Bilder och information från årsmötet i maj 2020 samt program för sommaren.    Extra nyhetsbrev maj 2020

Inför årsmötet 16 maj publiceras Nyhetsbrev nr 2 för 2020. Många program har tyvärr fått ställas in under våren p g a Coronaviruset. Därför hoppas vi kunna genomföra programmet med Ylva Eggehorn och Anna Strååt utomhus. Kaffe kommer att serveras på loggian och därefter blir det årsmöte. Nyhetsbrevet citerar Poul Bjerres tankar om Vårstavi och om död och förnyelse i varje människas liv. Öppnas i ny sida. Nyhetsbrev 2 2020

I mars 2020 fick medlemmarna årets första nyhetsbrev. Det innehåller vårens program men också senaste nytt om Stiftelsen Vårstavis planer. Diskussionen kring husets och samlingens framtid pågår fortfarande. En bred opinion står bakom kravet att Vårstavi ska bevaras. Nyhetsbrev 1 2020

2019

I början av november skickades Nyhetsbrev nr 4 för 2019 ut. Där beskrivs arbetet i gruppen Bevara Vårstavi samt höstens kontakter med museivärlden som visar att Poul Bjerres samling och husets inventarier bör bevaras intakt. Extrastämman och Gunnar Carlbergs föredrag om Ericastiftelsen och planerna för advent. Nyhetsbrev 4 2019

I augusti publicerades Nyhetsbrev nr 3 för 2019. Rör historik, sommarens visningar, föredrag om Anna Lindhagen samt årsmöte. Nyhetsbrev 3 2019

I april 2019 sändes det andra nyhetsbrevet ut. Där beskrivs Sällskapets fortsatta ansträngningar för att hindra att Vårstavi säljs. Där ges också en kortfattad beskrivning av föreläsningarna vid symposiet i mars, då Stiftelsen Vårstavi och Poul Bjerre Sällskapet samverkade kring de inbjudna talarna och kostnaderna för symposiet. Ett hundratal personer deltog. Länken öppnas i ny sida. Nyhetsbrev 2 2019

I februari 2019 sändes ett nyhetsbrev ut med vanlig post till alla medlemmar. Förutom  en kort rapport om arbetet med en namninsamling, olika protestskrivelser för att försöka få Stiftelsen att ändra inställning till fastighetsförsäljningen beskrevs adventssammankomsten i december. Lena Larsson berättade om sagor  som terapeutiska hjälpmedel och Sylvia Karpe underhöll med en mängd julmelodier på den nystämda flygeln. Länken öppnas i ny sida. Nyhetsbrev 1 2019

2018

Inför årsskiftet skrev vi om den växande oron för Vårstavis framtid och en eventuell försäljning. Lilian Montmar hade i september berättat om sitt författarskap och Alain Topor delgav vid ett senare tillfälle lyssnarna de senaste rönen om psykoterapieffekter.  Positiva resultat kan öka när terapeuten visar sin lyhördhet genom små välvilliga handlingar och jämlikt bemötande. Länken öppnas i ny sida. Nyhetsbrev 4 2018

Efter den heta sommaren kom nyhetsbrev nr 3 2018 med rapport från årsmötet, cellokonsert i salongen, trädgårds- och parkdag med Åsa Wilke, trädgårdshistoriker, samt information om höstens program. Länken öppnas i ny sida. Nyhetsbrev 3 2018

Åsa Nilsonne, psykiater, professor emeritus och författare, gav  sin syn på det psykoterapeutiska arbetet i ett referat. Kortfattat beskrivs Stiftelsen Vårstavis planer för framtiden och de olika alternativ som övervägs. Några lästips om Bjerre och information om årsmöte med cellokonsert samt sommarens två öppna visningar lördag 16 juni och lördag 18 augusti kl. 13.30. Länken öppnas i ny sida. Nyhetsbrev 2 2018

I februari 2018 kom nyhetsbrevet som beskrev adventsfirande med den trevliga barnkören från Parkhemsskolan i Tullinge, föredrag om Karin Larsson och trädgården vid Sundborn, en del om trädgården och parken vid Vårstavi samt presentation av vårens program. Länken öppnas i ny sida.  nyhetsbrev-1-2018-feb.pdf

2017

2017 års sista nyhetsbrev rör Umi Söderbloms bok om Helge Söderblom samt ger en beskrivning av Rorschachtestet och dess användning. Information om adventsfirande, trädgårdsarbete och en föreläsning om Karin Larssons trädgård på Sundborn. Länken öppnas på ny sida. Nyhetsbrev 4 2017 nov

Höstens program presenterades i årets tredje nyhetsbrev. Information även om styrelsen under verksamhetsåret 2017-2018 samt referat av vårens föredrag om symboldrama. Psykolog och författare Marta Cullberg Weston beskrev hur metoden bearbetar tidiga erfarenheter som påverkar den vuxnes vardag. Folke Larsson berättade om hur symboldrama introducerades i Sverige och hur Poul Bjerres Vårstavi blev en viktig plats för metodens spridning. Länken öppnas på ny sida.  nyhetsbrev-3-2017

Inför årsmötet i maj kom vårt andra nyhetsbrev ut. Det beskrev bl a föredrag med Liria Ortiz och metoden Motiverande samtal samt gav en inblick i scenograf Gunilla Palmstierna Weiss innehållsrika liv som hon skildrat i boken Minnets spelplats. Länken öppnas på ny sida.nyhetsbrev-2-2017 

Vårens första nyhetsbrev beskriver adventsfirandet i november och programmet för våren 2017. Vasastugans utställning om Grödingeprofiler,  särskilt Amelie Posse, samt vår bokförsäljning på nätet presenteras också. Länken öppnas på ny sida. Nyhetsbrev 1 2017 23 feb

2016

Hösten 2016 hade vi program om mötet med barn som drabbats av plötslig död och om drömmar utifrån Poul Bjerres syn på drömmar samt Tranströmerdikter med drömmotiv. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-4-2016

Vid årsmötet i maj berättade Sten Ekman om sitt arbete med Poul Bjerres gigantiska sk krönikeböcker, för första gången genomgångna 50 år efter Bjerres död. Länken öppnas på ny sida.  nyhetsbrev-3-2016

Vårens föredrag handlade om livslånga äktenskap då makarna Crafoord redogjorde för sina möten med guldbröllopspar runt om i Sverige samt om två kvinnliga läkare, samtida med Poul Bjerre, Ada Nilsson och Anna Clara Romanus Alfvén. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-2-2016

Hösten 2015 inleddes med en inblick i KBT, kognitiv beteendeterapi genom Sara Widén, legitimerad psykoterapeut och i oktober berättade Charlotte Palmgren om sitt arbete med   Familjekonstellationer. Länken öppnas på ny sida. nyhetsbrev-1-2016-12-feb