Aktuellt


2021-10-31 Föredrag av Karin Ström Lehander om konstnären Tyra Kleen i serien Starka kvinnor kring Poul Bjerre https://poulbjerre.files.wordpress.com/2021/10/program-31-oktober-tyra-kleen-karin-strom-lehander.pdf

 

2021-09-07 kl. 15.30 Invigning av minnesplakett för Amelie Posse på Rindögatan 44

Läs texten, skriven av barnbarnet till en av de flyktingar hon hjälpte. Amelie Posse och Jakub Grossman

2021-09-05 kl. 14. Föredrag av Ulrika Knutson om Elin Wägner i serien Starka kvinnor kring Poul Bjerre

Klicka för att komma åt program-5-september-2021-ulrika-knutson.pdf

Plats: Kyrkans hus i Vårsta, Prinsvägen 1. Värsta C. Max 20 deltagare på plats.  Digital utsändning och videoinspelning. Anmälan görs via info@poulbjerre.org eller anita.widen@gmail.com

2021-08-22 kl. 14 Föredrag av Nils Johan Tjärnlund om Amelie Posse

Programblad 22 augusti Amelie Posse med Nils Johan Tjärnlundhttps://poulbjerre.files.wordpress.com/2021/08/program-22-augusti-2021-nils-johan-tjacc88rnlund-korr-1.doc 

2021-06-14 Vårstavi stängt. Mäklarföretaget har nu tillgång till huset för att förbereda en försäljning. Promenader i parken och besök i trädgården för att utifrån insupa Poul och Gunhild Bjerres skapelse fortsatt möjligt.

   
2021-06-12 Sista visningen av Poul Bjerres Vårstavi? Många tog chansen att besöka platsen och ta del av dess historia. Anita Widén introducerade Poul Bjerre och visade huset inifrån för tre grupper. Barbro Gramén, ordförande i Grödinge Hembygdsförening, berättade om husets tillkomst och visade trädgården och parken. Bland besökarna fanns även representanter för mäklarföretaget Historiska hem. Samt många personer, övertygade om att Vårstavi måste förbli en mötesplats.  Platsen bör även i framtiden erbjuda ro, återhämtning och nya insikter för en bredare krets.

2021-05-30 Föredrag om Amelie Posse inställt. Nils Johan Tjärnlund kommer i stället till Kyrkans hus i Vårsta söndag 22 augusti kl. 14.00.

2021-04-25 Föredrag av Ebba Witt-Brattström om Lou Andreas Salomé i Kyrkans hus, Prinsvägen 1 i Vårsta. Ett fåtal föranmälda deltar på plats. Övriga deltar via länk, som skickas snarast till betalda och föranmälda deltagare .  Absolut senast lördag 24 april kl. 18! Anmälan görs via info@poulbjerre.org

20210411 – Föredraget om Ellen Key hålls i Kyrkans hus, Prinsvägen 1 i Vårsta. Hedda Jansson föreläser. Endast åtta deltagare på plats. Ett tjugotal deltagare har anmält sig och deltar via länk som öppnas kl. 13.40.  Anmälan görs via info@poulbjerre.org. En länk skickas till den som anmäler sig senast lördag 10 april.

20210215 Mitt i Botkyrka/Salem:  Striden om Vårstavi fortsätter, Här är en länk till artikeln i den lokala tidningen.  https://www.mitti.se/nyheter/striden-om-varstavi-fortsatter/repuau!dSxYgGNp95U2rBFRIz90IA/ 

20210203 Schema över föreläsningarna Starka kvinnor kring Poul Bjerre.     

Datum-tema-forelasare.docx

20210106 Brev till stiftelsen angående olika möjliga vägar för att hindra försäljning. Skickat av medlem Gerd Spens 

20201215 Öppet brev till Stiftelsen Vårstavi och skickat som ärende till kommunstyrelsen i Botkyrka: Öppet brev 

20201210: Risk att köp för en krona omvandlas till 15 miljoner 1977 sålde Botkyrka kommun Stora huset, Lillstugan och Garaget till Stiftelsen Vårstavi för en symbolisk summa. EN KRONA. Kan vi tillåta att fastigheten nu säljs på privatmarknaden för omkring 15 miljoner? Läs om de många turerna här:                Kan vi acceptera en försäljning?

20201203: Besked att Poul Bjerre Sällskapet får 50 000 kronor från Kreativa fonden i Botkyrka. Vi ser fram mot att i vår bjuda in till föreläsningsserien Starka kvinnor kring Poul Bjerre.  Vi startar efter påsk beroende på coronaläget.

20201202: Gula listan, Byggnadsvårdsföreningens lista över skyddsvärda objekt. Länk till aktuell beskrivning av Vårstavi.  Vårstavi i Gula listan

20201129 Pressmeddelande skickat i slutet av november: Kulturpolitiker från Botkyrka splittrar unikt kulturhistoriskt arv.docx

Stockholms länsmuseum: En värdefull helhet som bör bevaras – fastighet, inventarier, trädgård och park, enastående i sitt slag. Minnen av pionjären Poul Bjerre. Vårstavi som inspirerad miljö. Utvärdering gjord av antikvarie vid Stockholms läns museum. Läs Länsmuseets utvärdering här: Länsmuseets utvärdering.pdf

20201029: Skrivelse från Poul Bjerre Sällskapet till stiftelsen Vårstavi om att avvakta med försäljning: Synpunkter pasamverkan stiftelse och sällskap

Program om brevväxling mellan Milles och Bjerre:  Brevväxlingen Bjerre och Milles

Program i trädgård och park:  Programblad augusti 2020

Bantat vårprogram på Vårstavi våren 2020:Programblad våren 2020

Om Amelie Posses barnbarn på besök på Vårstavi i november 2019. Artikel i Botkyrka Direkt, skriven av Lisa HalldénMitt i Botkyrka/Salem december 2019: Amelie Posse och Tomas Brazda

Vårstavi-kulturhem värt att bevara: Bifogat brev har under sommaren 2019 skickats till museer, kulturinstitutioner, kulturpersonligheter, media mm för att sprida kunskap om det värdefulla i att Vårstavi och inventarierna får bevaras för framtiden. 2019-08-21

Jungpodden om PoulBjerre och Vårstavi!

En halvtimmes film där både Poul Bjerre och hans roll i psykoterapins historia belyses och där hans hem Vårstavi skildras. Journalisten Catarina Baldo Zagadou och Rolf Wägnert besökte huset i april 2019.

Bevara Vårstavi, namnunderskrift, kortare  Här finner Du underlag för en namninsamling som fortfarande pågår. Skanna listan med namn och mejla till anita.widen@gmail.com eller per post till Poul Bjerre Sällskapet, c/o Anita Widén, Bokbindarvägen 84, 129 34 Hägersten.

Maj 2019: Insändare Mitt i Salem Botkyrka 

Vårstavi artikel i DNKultur 2018 11 26 Ger en bra bild av läget i frågan om att bevara Vårstavi samt Stiftelsens syn ekonomin och behovet att sälja fastigheten.

Förslag till FÖRVALTARFOND för fastigheten Vårstavi 2 Förslag från Poul Bjerre Sällskapet för hur Stiftelsen Vårstavi skulle kunna säkra ekonomin genom att acceptera skapandet av en förvaltarfond. Nov 2018

Artikel i Mitt i okt 2018 Bevara Vårstavi-gruppen går för första gången ut i offentligheten om försäljningsplanerna