Medlemskap

Medlemskap erhålles genom att inbetala årsavgift för år 2016: 150 kr för enskild medlem (samt per ytterligare familjemedlem 50 kr)

Sällskapets plusgiro nr: 184 95 73-9
OBS! Ange alltid avsändare vid inbetalningen. Ange även  din e-postadress. Ibland sker programändring sent, vi kan då endast meddela per mail. Vi meddelar lösenord per mail,  det behövs för att kunna lyssna på inspelade föredrag.

Att vara medlem i Poul Bjerre Sällskapet
Som medlem får du nedsatt avgift på föredrag. Dessutom kan du som medlem lyssna på tidigare föredrag här på hemsidan (lösenordsskyddat, endast för våra medlemmar). Lösenord till föredragen mejlas ut (skicka din e-postadress till:  ccedegard@hotmail.com).

Medlemsbladet utkommer några gånger per år (per mejl eller post). Medlemsbladet innehåller program och aktuell information kring Poul Bjerre.

  

 

Verksamhetsberättelse för Poul Bjerre Sällskapet för år 2014

Styrelsen har under 2014 bestått av:

Fram till årsmötet 2014-05-03: Barbro Olsson, ordförande

Einar Berg, vice ordförande

Ulla Sjöström, sekreterare

Carsten Cedegard, kassör

Ritva Hansson, ledamot

Ylva Andersson, suppleant

 

Efter årsmötet 2014-05-03: Barbro Olsson, ordförande

Einar Berg, vice ordförande, tillika sekreterare

Carsten Cedegard, kassör

Anita Widén, ledamot

Ritva Hansson, ledamot

Lennart Hammarström, suppleant

Revisor har varit Johanna Hammarström, revisorssuppleant Eva Holm.

Årsmöte hölls 2014-05-03. Före årsmötet framträdde estradören, kulturjournalisten m.m. Olof Buckard under rubriken: ”Vad är friskt, vad är sjukt – vad är livsdugligt?” Det visade sig bli mycket uppskattat och intressant.

Antalet betalande medlemmar var i Sällskapet per 2014-12-31 81 personer

och därtill 18 familjemedlemmar. Frågan om föryngring och nyrekrytering av medlemmar behåller sin aktualitet i styrelsens diskussioner. Vi har också försökt väcka frågan om hur vi sprider intresset för Poul Bjerre och Vårstavi vid det möte med Stiftelsens styrelse och Sällskapet som till vår glädje kom till stånd den 21 oktober.

Följande program, riktade till medlemmarna och en intresserad allmänhet, har utöver programmet med Olof Buckard vid årsmötet, genomförts under året:

Lördagen 29 mars: Ylva Eggehorn talade under rubriken ”Kraftkällor i vår tid”.

Söndagen 17 augusti fanns Poul Bjerre Sällskapet representerat i Stockholm vid evenemanget ”Väldens längsta bokbord”.

Lördagen 6 september firade vi med samfälld entusiasm och många deltagare stort Dubbeljubileum med anledning av att det var 100 år sedan Vårstavi byggdes och att det var 50 år sedan Poul Bjerre avled där. Vi hade anordnat ett varierat heldagsprogram. På förmiddagen föreläste professorerna (emeriti) Ingemar Nilsson och Jan Bärmark i dialog om Bjerres roll i sin tid och i vår tid.

Lunch i form av gravlax och jubileumstårta serverades och kunde även avnjutas ute på loggian i det ljuvliga vädret.

I gula salongen efter lunch framträdde sopranen Anna Risberg ackompanjerad på Gunhild Bjerres flygel av pianisten Amanda Björnerås. De gav ett musikprogram med ett program med romanser från förra sekelskiftet, klädda i tidstrogna kläder med långa kjolar, spetskrås och stora hattar. Ett bejublat program!

Lördagen 8 november föreläste professor emeritus Lennart Levi under rubriken

”Samhälle, stress och sjukdom”.

 

Lördagen 29 november anordnades sedvanligt adventsfirande. Christina Ekenstedt läste dikter och kören Con Forte från Hölö sjöng advents- och julsånger.

Under sommaren höll sällskapets styrelse öppet hus med kaffeservering och guidning följande lördagar: 24 maj, 14 juni samt 28 juni.

Den 10 augusti medverkade vi i den specialvisning av trädgården och parken som anordnades av Barbro Gramén, författaren till Sällskapets årsbok 2013-2014: ”Vårstavi – en okänd trädgårdsmiljö från 1915-20”, en studie som visar hur metodiskt paret Bjerre gick till väga för att anlägga sin trädgård.

Under året har styrelsen sammanträtt följande datum: 23/1, 26/2, 26/3, 28/4,

3/5, 16/6, 4/8, 6/10, 27/10. Vi har fått disponera en möteslokal på Tumba bibliotek gratis under flera år eftersom Sällskapets styrelse inte haft tillträde till Vårstavi. En fördel med denna mötesplats är att den är lättillgänglig för alla.

Till vår lättnad och glädje har vi sedan i höstas känt en viss öppning i kontakten med Stiftelsen Vårstavi. Ett gemensamt möte hölls i oktober på Vårstavi då respektive styrelse för Stiftelsen och Sällskapet presenterade sig och berättade om sina bakgrunder.

Det har också föreslagits från Stiftelsens sida att Sällskapet och Stiftelsen bör ha gemensamma möten en eller ett par gånger per termin, något som vi varmt välkomnar.

Angående våra ekonomiska förhållanden hänvisas till föreliggande resultat- och balansräkningar.

 

Tumba i april 2015

 

 

Barbro Olsson                                   Einar Berg                               Carsten Cedegard

 

 

Anita Widén                                 Ritva Hansson                   Lennart Hammarström

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s