Om oss

Foto5138Styrelse 2020-2021

  • Anita Widén, ordförande, e-post: anita.widen@gmail.com
  • Sören Strid, kassör e-post: stridsor@gmail.com
  • Gunnel Mörkfors, ledamot, e-post: gunnel.morkfors@live.se
  • Kerstin Nyberg, ledamot, e-post: kerstinnyberg48@gmail.com
  • Gunilla Carlsson, ledamot, e-post: gunillamargitcarlsson@gmail.com
  • Rolf Kenmo, ersättare, e-post: rolf.kenmo@humankonsult.se
  • Jan Olovsson, ersättare, e-post: janolofsson42@gmail.com
  • Gunilla Blomkvist, ersättare, e-post: gunillablomkvist@hotmail.com
  • Adjungerad: Carsten Cedegard,  e-post: ccedgard@yahoo.com
  • Adjungerad: Barbro Olsson, e-post barol16@gmail.com

Revisorer:

Lennart Petersson lennart.s.petersson@telia.com                                                                 Lilian Carlsson lilian.carlsson@telia.com

Valberedning:

Waltraut Neuschütz, sammankallande, waltraut@neuschutz.se                                      Anders Junborg, anders.junborg@telia.com                                                                            Barbro Olsson barol16@gmail.com

Stadgar för Poul Bjerre Sällskapet

Senast reviderade 20121201. Öppnas i ny sida.Stadgar_Sällskapet

Verksamhetsberättelser

Här följer årsberättelser från senare år. Öppnas i ny sida.

Verksamhetsberättelse 2019 – PB

Verksamhetsberättelse 2018 – PB

Verksamhetsberättelse 2017 – PB

Verksamhetsberättelse 2016 – PB

Verksamhetsberättelse 2015 – PB