Om oss

Foto5138Styrelse 2021-2022

Adjungerade:

Revisorer:

Lennart Petersson lennart.s.petersson@telia.com                                                                 Lilian Carlsson lilian.carlsson@telia.com

Valberedning:

Waltraut Neuschütz, sammankallande, waltraut@neuschutz.se                                      Anders Junborg, anders.junborg@telia.com                                                                            Barbro Olsson barol16@gmail.com

Stadgar för Poul Bjerre Sällskapet

Senast reviderade 20121201. Öppnas i ny sida.Stadgar_Sällskapet

Verksamhetsberättelser

Här följer årsberättelser från senare år. Öppnas i ny sida.

Klicka för att komma åt verksamhetsberattelse-2020-pb.pdf

Verksamhetsberättelse 2019 – PB

Verksamhetsberättelse 2018 – PB

Verksamhetsberättelse 2017 – PB

Verksamhetsberättelse 2016 – PB

Verksamhetsberättelse 2015 – PB