Om oss

Foto5138Styrelse 2018 – 2019

  • Anita Widén, ordförande, e-post: anita.widen@gmail.com
  • Sören Strid, kassör e-post: stridsor@gmail.com
  • Lennart Furenhed, ledamot, e-post: lennartf@comhem.se
  • Rolf Kenmo, ersättare, e-post: rolf.kenmo@humankonsult.se
  • Jan Olovsson, ersättare, e-post: jan.o.olofsson@tele2.se
  • Marie Wängberg, ersättare, e-post: mariewangberg@yahoo.com

Adjungerad: Carsten Cedegard,  e-post: ccedgard@yahoo.com

Adjungerad: Barbro Olsson, e-post barol16@gmail.com

Revisorer:

Johanna Hammarström, johanna_hammarstrom@hotmail.com; Eva Holm

Valberedning:

Waltraut Neuschütz, sammankallande, waltraut@neuschutz.se, Anders Junborg, anders.junborg@telia.com; Barbro Olsson barol16@gmail.com

Stadgar för Poul Bjerre Sällskapet

Senast reviderade 20121201. Öppnas i ny sida.Stadgar_Sällskapet

Verksamhetsberättelser

Här följer årsberättelser från senare år. Öppnas i ny sida.

Verksamhetsberättelse 2017 – PB

Verksamhetsberättelse 2016 – PB

Verksamhetsberättelse 2015 – PB

 

 

 

Annonser